ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ("ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ")
ΤΟ BLOG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ («ΕΙΣ ΚΟΠΆΝΟΥΣ») ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Κυριακή Δ΄ Νηστειών: Ιωάννου της ΚλίμακοςOύτος ο Όσιος Πατήρ ημών Iωάννης ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Iουστίνου του νεωτέρου του ανεψιού του Iουστινιανού, εν έτει φο΄ [570]. Όταν δε έγινε δεκαέξ χρόνων, και έλαβεν εμπειρίαν εις την εγκύκλιον και εξωτερικήν σοφίαν, από τότε επρόσφερε τον εαυτόν του εις τον Θεόν θυσίαν ιερωτάτην. Όθεν αναβάς εις το Σίναιον όρος, επέρνα την ζωήν του υποκάτω εις υποταγήν γέροντος. Όταν δε έφθασεν εις τον εννεακαιδέκατον χρόνον της ηλικίας του, ανεχώρησεν από την υποταγήν, και επήγεν εις το στάδιον της ησυχίας, μακράν από το Kυριακόν της εν τω Σιναίω Σκήτεως, έως πέντε σημεία. Ωνομάζετο δε ο τόπος εκείνος, Θωλάς. Eκεί λοιπόν επέρασεν ο αοίδιμος χρόνους ολοκλήρους τεσσαράκοντα, καταφλεγόμενος καθ’ εκάστην ημέραν από τον διακαή έρωτα, και από το πυρ της του Θεού αγάπης. Oύτος έτρωγε μεν, από όλα τα φαγητά, τα οποία είναι συγχωρημένον να τρώγουν οι Mοναχοί, έτρωγεν όμως από ολίγον. Eποίει δε τούτο και έτρωγεν από όλα τα φαγητά, ίνα ως διακριτικός, τζακίζη πανσόφως το κέρατον της υπερηφανίας, η οποία έμελλε να τον ενοχλή εάν δεν έτρωγεν, ως διαφέροντα από τους άλλους Mοναχούς. Tίς δε δύναται να διηγηθή την πηγήν των δακρύων, οπού έτρεχεν από τους οφθαλμούς του μακαρίου τούτου; Ύπνον δε τόσον ολίγον εκοιμάτο, όσον να μη βλάψη τον νουν του από την υπερβολικήν αγρυπνίαν. Όλος δε ο δρόμος της ζωής του, ήτον προσευχή παντοτινή και αένναος, και έρως προς τον Θεόν ασύγκριτος. Oύτος λοιπόν επειδή απόκτησε κάθε αρετήν, και καλώς επολιτεύθη, διά τούτο ηξιώθη να λάβη παρά Θεού μεγάλας θεωρίας, και προορατικόν χάρισμα. Όθεν όταν ο μαθητής του εκοιμάτο υποκάτω εις μίαν πέτραν, η οποία έμελλε να πέση επάνω του και να τον συντρίψη, τούτο λέγω προγνωρίσας ο Όσιος διά του Aγίου Πνεύματος, εν τω κελλίω καθήμενος, εφάνη καθ’ ύπνους εις τον μαθητήν του, και σηκώσας αυτόν από τον ύπνον, τον ελύτρωσεν από τον θάνατον. Aφ’ ου λοιπόν έφθασεν εις το άκρον της αρετής, και κατεστάθη Hγούμενος του εν τω Σιναίω όρει Mοναστηρίου, αφήκε την πρόσκαιρον ταύτην ζωήν, και απήλθεν εις την αιώνιον. Προ του θανάτου του δε συνέγραψε την πάνσοφον Bίβλον των τριάκοντα θείων και πνευματικών αναβάσεων, ήτοι σκαλοπατίων, η οποία διά τούτο και Kλίμαξ επονομάζεται1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Σημείωσαι, ότι εις τον Όσιον τούτον Iωάννην εγκώμιον έπλεξε Nικήτας ο ρήτωρ, ου η αρχή· «Oυδέν τιμιώτερον αρετής», και Aναστάσιος ο Σιναΐτης, ου η αρχή· «Aεί μεν η του Aγίου Πνεύματος χάρις». (Σώζονται και τα δύω εν τη του Διονυσίου και εν άλλαις.)

(από το βιβλίο: «Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού». Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005).


Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

«Ζωηφόρε Σταυρέ...»«Ερχόμενος άψασθαι σου ζωηφόρε Σταυρέ, φρίττω γλώσσαν και διάνοιαν, προβλέπων, ότι εν σοί κατεκενώθη, του Κυρίου μου, το θείον Αίμα» (Ωδή γ' του κανόνος της Τετάρτης της Δ΄ Εβδομάδος).

«Ερχόμενος να σε αγγίξω ζωηφόρε Σταυρέ, τρέμω στη γλώσσα και στη διάνοια, βλέποντας μπροστά μου ότι πάνω σου άδειασε εντελώς το Αίμα του Κυρίου μου».

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

«Τις μη πενθήσει σε ψυχή…»«Τις μη θρηνήσει σε, τις μη πενθήσει σε ψυχή, ποθούσαν τα πονηρά, ουκ εκζητούσαν πόθω τα αγαθά, δικαίου Κριτού δε καταφρονούσαν αεί, μακροθυμούντος επί σοί;» (Ωδή β' της Τρίτης της Δ' Εβδομάδος).

«Ποιος δε θα σε θρηνήσει, ποιος δεν θα σε πενθήσει ψυχή, που ποθείς τα πονηρά, δεν αποζητάς με λαχτάρα τα αγαθά, καταφρονώντας πάντοτε τον δίκαιο Κριτή, ο οποίος δείχνει μεγάλη ανεκτικότητα απέναντί σου;»

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Τέταρτη Εβδομάδα των Νηστειών «εις Κοπάνους»Ανακοινώνεται ότι στο Ναό μας, κατά τη διάρκεια της Τέταρτης Εβδομάδας της φετινής Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα τελεσθούν οι παρακάτω Ακολουθίες:

Τετάρτη 14 Μαρτίου:
18.00 μ.μ.: Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

Παρασκευή 16 Μαρτίου:
07.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
18.00 μ.μ.: Τέταρτοι Χαιρετισμοί.

Σάββατο 17 Μαρτίου:
07.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

«Της Σταυροπροσκυνήσεως»«Άκουγα σήμερα στο διαδίκτυο ένα κήρυγμα και με πόνεσε. Ωραία λόγια, όμορφες έννοιες, γενικότητες και κούφια πράγματα. Λόγια που ίσως μπορούν να πείσουν τους ανθρώπους να γίνουν ακόλουθοι, δηλαδή οπαδοί εκκλησιών και άλλων σωματείων.
Όμως η ζωή δεν είναι έτσι δεν είναι εκεί.
Σημασία δεν έχει να κατανοήσεις μια έννοια, ούτε να πιστέψεις πως αυτή είναι σωστή ή να θέλεις ακόμα να πεθάνεις γι’ αυτήν.
Σημασία δεν έχουν οι έννοιες. Σημασία έχει η ζωή ως αγάπη και ως κοινωνία ενότητας με ολόκληρη τη ζωή. Τι σημασία έχει αν πιστεύεις στο Χριστό και στην Ανάστασή Του άμα δεν μπορείς να ζήσεις, δηλαδή να μοιραστείς χαρές και λύπες και το ψωμί σου με τον εχθρό σου;
Καμία σημασία δεν έχει.
Όσο διαιρείς και κομματιάζεις τον κόσμο σε δικούς και σε ξένους, στους κακούς άλλους, τίποτα δεν κάνεις. Τρύπες σε θαμπό νερό ανοίγεις, εκτρέφεις ιεροφανείς ψευδαισθήσεις και μαγαρίζεις την ιερότητα της ζωής.
Πότε επιτέλους θα αρχίσουμε να μιλάμε στην εκκλησία για τα στοιχειώδη, για την πάντων εν Χριστῷ ένωση που απαιτεί και προϋποθέτει ο καθένας να κουβαλήσει το σταυρό του και να γευτεί θάνατο πικρό, να χάσει δηλαδή τον εαυτό του για να βρει την ψυχή του μέσα στην κοινωνία της ολόκληρης αδιαίρετης ζωής;
Καλό Σταυρό, όπως λέμε στην Ελλάδα καλό βόλι».

Γεώργιος Κόρδης,
αγιογράφος

«Προσκυνήσωμεν άπαντες…»«Εις τον τόπον οι πόδες ου έστησαν, του Δεσπότου και Θεού, προσκυνήσωμεν άπαντες σήμερον, τον σεπτότατον Σταυρόν, ως Δαβίδ ανακράζει, ο θεοφωνότατος. Και γαρ ο άπαντα περιέχων δρακί, εν τούτω βέβηκεν» (Ωδή θ' του κανόνος της Δευτέρας της Δ΄ Εβδομάδος).

«Στον τόπο που στάθηκαν τα πόδια του Δεσπότου και Θεού, ας προσκυνήσουμε όλοι σήμερα τον σεπτότατο Σταυρό, όπως κραυγάζει ο υπέρμετρα θείος στη φωνή Δαβίδ. Γιατί κι Αυτός που κρατάει στη χούφτα του τα πάντα, πάνω απ' αυτόν πέρασε».

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

«Σταυρός εμοί το κλέος»«Αλλ’ υπόεικε,
μη σε βάλλω σταυρώ, τω παν υποτρομέει,
Σταυρόν εμοίς μελέεσι φέρω, σταυρόν δε πορείη,
σταυρόν δε κραδίη, σταυρός εμοί το κλέος».

«Αλλ' υποχώρησε,
μη σε χτυπήσω με τον σταυρό, που όλα τον τρέμουν.
Τον σταυρό έχω στα μέλη μου, τον σταυρό στην πορεία μου,
τον σταυρό στην καρδιά μου. ο σταυρός είναι η δόξα μου».

(Γρηγορίου του Θεολόγου, «Έπη εις εαυτόν, Ποίημα ΝΕ', Αποτροπή του πονηρού και του Χριστού επίκλησις», PG 37, 1400).